Kezdőoldal Médiaajánlat Információk Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Promotion Service Nonprofit Kft. a Rádió 6 üzemeltetője (a továbbiakban: Rádió 6) a műsorszolgáltatása keretében végzett reklámtevékenységére vonatkozóan az alábbi általános szerződési feltételekkel (ÁSZF) áll a vele Partnerségben álló szerződők (közvetlen megrendelők, ügynökségek, egyéb partnerek) rendelkezésére:

 

 1. Rádió 6 írásbeli megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében hirdetési lehetőséget biztosít a Megrendelőnek az adásába illesztett reklámblokkjaiban, valamint egyéb a kereskedelmi tájékoztatóban részletezett megjelenési lehetőségeknek megfelelően.
 2. A megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelő nevét, adó- és bankszámlaszámát, címét, - eltérés esetén – a számlázási címet is és egyéb elérhetőségeit (ügynökség esetén a kapcsolatot tartó személy nevét, az al-vevő nevét és egy sürgősségi telefonszámot), a megrendelt reklám formáját (spot, kitelepülés, vagy egyéb elképzeléseiket), hosszát, darabszámát, a hirdetendő terméket, szolgáltatást, vagy árut. Csomagküldő szolgálatok esetében hitelt érdemlő módon kell igazolni az állandó telephelyet, fix időpontban nyitva tartó ügyfélszolgálati iroda meglétét illetve csak olyan hirdetéseket fogadunk el, melyekben az elérhetőséget garantáló telefonszám illetve cím szerepel.
 3. Az írásbeli megrendeléssel és annak visszaigazolásával a Megrendelő és Rádió 6 között szerződés jön létre. Rádió 6 kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő számára a megrendelt és visszaigazolt módon és időpontban történő szolgáltatást és a megfelelő sugárzási minőséget biztosítja, de a vételi minőségért nem vállal garanciát. Vis maior esetén Rádió 6 kártérítési kötelezettség nélkül jogosult más azonos vagy hasonló kategóriájú lehetőséget felajánlani, melynek elfogadásáról a Megrendelő dönt.
 4. A megrendelés csak írásban módosítható vagy mondható fel. A Megrendelő nem jogosult a lemondott sugárzási időt harmadik személynek a rádióval való egyeztetés nélkül átadni. A megrendelés bármilyen módosítása, amennyiben a sugárzás időpontját megelőző 2 napon belül történik, felmondásnak és új szerződésnek minősül, melyet Rádió 6 csak a sugárzás biztonságának veszélyeztetése nélküli esetben tud elfogadni. Rádió 6 ez esetben, a sugárzás elmaradása esetén is jogosult a visszaigazolásban szereplő teljes összeg kiszámlázására.
 5. A sugárzásra szánt reklám törvényt, jogszabályt, etikai és esztétikai normát, a Rádió 6 üzleti érdekeit nem sértheti, nem tévesztheti meg a hallgatót olyan módon, mintha az a Rádió 6 műsora, közleménye lenne, továbbá meg kell felelnie a Rádió 6 mindenkori technikai normáinak.
 6. A megrendelt reklám tartalmának valódiságáért, valamint a jelen szerződési feltételek 5. pontjában foglaltak betartásáért a Megrendelő felel. A Megrendelő a megrendelés feladásával igazolja, hogy az általa készített, vagy általa sugárzásra átadott reklámokkal kapcsolatos mindazon szerzői és egyéb jogokkal rendelkezik, amelyek a közzétételhez szükségesek (Rádió 6, szükség esetén jogosult az erre vonatkozó dokumentumokba betekinteni).
 7. Rádió 6 nem tudja elfogadni azon reklámok sugárzására vonatkozó megrendelést, melyek a rádió műsorstruktúrájával, arculatával nem egyeztethetők össze.
 8. Megrendelő a szerződés aláírásával szavatolja, hogy az általa hirdetett termék vagy szolgáltatás a magyarországi kereskedelmi forgalmazáshoz szükséges – a mindenkori jogszabályoknak megfelelő – engedélyekkel rendelkezik és vállalja az ezek hiányából adódó, esetleges jogi következményeket.
 9. A sugárzásra megrendelt kész spotokat a Megrendelőnek Cd-n (sorszámozva, indexelve) vagy e-mail-ben (mp3 formátumban, 44.100 Hz, 16 bit, sztereo minőségben) kell legkésőbb az adást megelőző munkanapon délelőtt 10 óráig eljuttatni a Rádió 6 stúdiójába, illetve annak kijelölt munkatársához. A késedelmes leadás miatt elmaradt sugárzás költségét a rádió jogosult a 14. pontban foglaltak szerint kiszámlázni a Megrendelőnek. Az átadott és teljesített reklámokat a Rádió 6, három hónapig őrzi meg.
 10. Rádió 6 minden készen hozott reklámot előzetesen tartalmi és technikai szempontból megvizsgál, és ha a sugárzásnak bármilyen akadálya merül fel, a Megrendelőt haladéktalanul szóban és írásban értesíti. Rádió 6 egy már lekötött és visszaigazolt megrendelést is jogosult visszautasítani, amennyiben az adásidő lekötésekor a reklámanyag még nem volt ismert, és jelen szerződési feltételek bármely pontjába ütközik, akár tartalmi, akár technikai okból. Rádió 6 a Megrendelő által átadott sugárzásra kész anyagokon változtatást nem végez.
 11. A megrendelést a Rádió 6 két órás idősávban fogadja el felár nélkül, ennél szűkebb időtartamú megrendelés esetén 10 %-os felárat számíthat fel. A megrendelt reklámspot hossza előzetes egyeztetés nélkül 10-40 mp hosszúságú lehet, a rádió minden megkezdett 5 mp-et jogosult számlázni. Rádió 6, a blokkon belüli első elhangzás lekötése esetén 15%-os felárat számolhat fel.
 12. Amennyiben érdekelt harmadik személy jogsértésre való hivatkozással, vállalva minden jogi és anyagi következményt kéri egy reklám sugárzásának felfüggesztését, erről Rádió 6 a sugárzás leállítását megelőzően, a rendelkezésére álló minden módon, haladéktalanul és rövid úton értesíti a Megrendelőt. Nyilvánvaló jogsértés esetén Rádió 6 a közzétételt beszünteti, és a megrendelés további teljesítése a Megrendelő írásos nyilatkozatától illetve a helyzet rendezésétől függ.
 13. Rádió 6 a megrendelt reklámok sugárzási díjszabásához képest, közvetlen megrendelő vagy ügynökség esetén, az al-vevő részére mennyiségi engedményt biztosít, melynek mértékét az árjegyzék illetve az erre kibocsátott külön Szerződés tartalmazza. A szerződő felek kötelesek a Rádió 6 által kibocsátott egyedi ajánlatokat és szerződéseket üzleti titokként kezelni. Megszegése esetén a Rádió 6 jogosult az egyedi ajánlatot illetve szerződést visszavonni.
 14. A Megrendelő, a lekötött (visszaigazolt) sugárzási időt a sugárzási díj alábbi mértékű megfizetése mellett mondhatja le:
  1. a sugárzás napját megelőző 48 órán belül a sugárzási díj 50 %-a,
  2. ennél későbbi időpontban a sugárzási díj 100 %-a.
 15. A megrendelés díját a Megrendelő a Rádió 6-al létrejött szerződésben foglaltaknak megfelelő módon és időpontban, a kiállított számla alapján fizeti meg, a megrendelőn rögzített esedékesség szerint.
 16. Rádió 6, új megrendelő esetén (egyedi megállapodás hiányában) kizárólag előrefizetést fogad el.
 17. Késedelmes fizetés esetén Rádió 6 a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.
 18. Felek kötelezik magukat arra, hogy a közölt adataikban beállt bárminemű változásról, haladéktalanul értesítik egymást.

Rádió 6 jelen szerződési feltételeiben nem szabályozott kérdések tekintetében a Partnerrel megkötött egyéb Szerződés, a Közvetlen Megrendelői Szerződés illetve az Árjegyzék nyújt további támpontokat, mely dokumentumok a Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik.

Az ÁSZF és az egyedi Szerződésekben meg nem jelölt vitás kérdésekben az szerződők igyekeznek az egymás közötti békés rendezésre. Amennyiben a felek egymás közt nem tudnak megegyezni, abban az esetben mindig a területileg illetékes Bíróság az eljárás levezetője.

 
 

 

Legfrissebb hírek

Sokba került a százhalombattai kormányablak

Több mint százmillió forintot fordítottak a kormányablak létrehozására.

 
Minden egy helyen

Ezernél is többféle ügy intézhető a hétfőn, a főtéren megnyílt százhalombattai kormányablakban.

 
Fontos határidő közeleg

Február 28-ig kérhetik a házi átemelő szivattyúkat azok, akiknek lejtős a portájuk Érden.

 
Halból is lehet kolbász

Halkolbászt, halszalámit, töltött, grillezett és filézett halat is megkóstolhatnak Budapesten.

 
Jön a harmadik rezsicsökkentés

Elfogadta az erről szóló törvényt a parlament.

Ez is érdekelheti

Téliesre fordul az időjárás

A hét hátralévő részére az évszaknak megfelelően immár valóban téliesebbre fordul az időjárás, így a közlekedők havas vagy ónos esőre, hószállingózásra, havazásra is számíthatnak, pénteken és szombaton akár 5-15 centiméternyi hó is hullhat az ország egyes területein.

havazas

A női nem jótevője: cickafark

Otthon tea, főzet formájában alkalmazható, illóolaja pedig kenőcsök, kivonatok, cseppek és szépségápolási termékek alapanyaga.

talpigno.hu

Folkkocsma és táncház a Zagyva Bandával

A zenekar 2002-ben alakult Turán. Céljuk az autentikus magyar népzenei hagyományok ápolása és megismertetése minél szélesebb körben. Különösen szívükön viselik a kevésbé ismert galga-menti népzene népszerűsítését.

zagyva 0108

 
A Rádió 6 honlapján megjelenő minden hang- és képanyag a Promotion Service Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdona.
Az anyagok replika ‎órák bármilyen felhasználása (ideértve a saját célú, illetve ingyenes felhasználásokat is) sérti a jogtulajdonos szerzői jogait.
A jogsértések jogkövetkezményeiért a jogsértést elkövető szervezet vagy személy teljes körű felelősséggel tartozik.
Replica IWC Pilot
Radio6.hu © 2022
Minden jog fenntartva!  |  All rights reserved!
fake replica watches
scrub sponge
Ügyvezető: Kovács Attila Cím: 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.  |  Iroda: 23/524-240; Fax: 23/524-239; Stúdió: 30/620-1013  |  E-mail: iroda@radio6.hu, studio@radio6.hu
Az oldalt készítette az Ultimatedesign.hu és a BalatonWeb.hu
breitling replika órák
/syndicate